Return to site

SourceSage Expansion to Vietnam

· Vietnam

Description:
Sourcesage là một Startup công nghệ của Singapore, chúng tôi tự hào đã phát triển toàn cầu với gần 100 quốc gia và 10,000 người dùng là doanh nghiệp (chưa tính tài khoản cá nhân là 150000) trên hầu hết cácc lĩnh vực như là sản phẩm tiêu dùng, chăm sóc cá nhân, hoá mĩ phẩm, thực phẩm, các công ty sản xuất trading hoá chất và cả các công ty forwarder, logistics liên quan.


Chúng tôi với tiêu chí trở thành Amazon của thông tin thị trường và một giao diện thương mại điện tử thân thiện với các doanh nghiệp, giúp hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận được nhiều hơn các cơ hội kinh doanh, đồng thời tiết kiệm chi phí thông qua việc sủ dụng công nghệ, giao diện của chúng tôi. Hiện nay, Sourcesage đã có mặt ở Việt Nam và rất hân hạnh được hỗ trợ quý doanh nghiệp.

 

English Version:
Sourcesage is a tech-startup, head quarter in Singapore, we are proud of going global to nearly 100 countries and 10,000 business users (personal users are 150,000) in almost industries such as Personal Care, Household Care, Cosmetics, Food & Agriculture, Chemicals, and Logistics-Forwarder related. Our mission is to be the Amazon of Market Information and friendly B2B platform for companies, in order to assist firms to approach to more global opportunities and simultaneously save costs thanks to using our technology and networks. Sourcesage has presence in Vietnam recently, we would like to welcome all Vietnamese businesses to join in.

Description:
Sourcesage là một Startup công nghệ của Singapore, chúng tôi tự hào đã phát triển toàn cầu với gần 100 quốc gia và 10,000 người dùng là doanh nghiệp (chưa tính tài khoản cá nhân là 150000) trên hầu hết cácc lĩnh vực như là sản phẩm tiêu dùng, chăm sóc cá nhân, hoá mĩ phẩm, thực phẩm, các công ty sản xuất trading hoá chất và cả các công ty forwarder, logistics liên quan.

Chúng tôi với tiêu chí trở thành Amazon của thông tin thị trường và một giao diện thương mại điện tử thân thiện với các doanh nghiệp, giúp hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận được nhiều hơn các cơ hội kinh doanh, đồng thời tiết kiệm chi phí thông qua việc sủ dụng công nghệ, giao diện của chúng tôi. Hiện nay, Sourcesage đã có mặt ở Việt Nam và rất hân hạnh được hỗ trợ quý doanh nghiệp.

English Version:
Sourcesage is a tech-startup, head quarter in Singapore, we are proud of going global to nearly 100 countries and 10,000 business users (personal users are 150,000) in almost industries such as Personal Care, Household Care, Cosmetics, Food & Agriculture, Chemicals, and Logistics-Forwarder related. Our mission is to be the Amazon of Market Information and friendly B2B platform for companies, in order to assist firms to approach to more global opportunities and simultaneously save costs thanks to using our technology and networks. Sourcesage has presence in Vietnam recently, we would like to welcome all Vietnamese businesses to join in.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK